· 

“Ukraine. Under a Different Sky”


Ukraina. Pod innym niebem, Olga Drozd, Ольга Дрозд
Download
Catalogue_Ukraine. Under another sky.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
 

 🇵🇱 „Ukraina. Pod innym niebem”

 

Ukraina walczy z rosyjskimi barbarzyńcami już dziesiąty miesiąc. Na wystawie Ukraina. Pod innym niebem prezentujemy prace ukraińskich artystów, będące ich reakcją na rosyjską agresję.

Czas zniewolenia wojennego okazał się dla nich momentem wyzwolenia artystycznego. Działający w różnych mediach twórcy, po 24 lutego 2022 roku stanęli przed koniecznością utrwalenia tragicznych wydarzeń. Sztuka prezentowana na wystawie dokumentuje bestialstwo rosyjskiego najeźdźcy i apeluje do sumienia świata.

Jest to największa wystawa współczesnej sztuki ukraińskiej reagującej na wojnę i barbarzyński atak Rosji – obejmuje ponad dwieście prac trzydziestu dwóch artystek i artystów.

 

Kuratorzy

Victoria Burlaka, Beata Łupińska-Rytel, Marcel Skierski

 

Artystki i artyści

Piotr Armianovski i Mykhailo Zharzhailo, Andriy Bojko, Yuriy Bolsa, Roman Bordun, Taras Bychko, Igor Chekachkov, Bogdana Davydiuk, Olga Drozd, Etchingroom1 (Anna Khodkova, Kristina Yarosh), Oleksiy Furman, Daniil Galkin, Pavlo Itkin, Dmytro Iv, Andriy Yermolenko, Nikolay Karabinovych, Kinder Album, Waldemart Klyuzko, Daria Koltsova, Maria Kulikovska, Danylo Movchan, Stanislav Ostrous, Dasha Podolstseva, Andriy Rachinskiy i Daniil Revkovskiy, Margo Reznik, Oleksiy Sai, Yuriy Sivirin, Mykhailo Skop, Oleg Tistol, Julia Zakharova

 

🇺🇦 "Україна. Під іншим небом"

 

На виставці будуть представлені роботи українських художників, які є їхньою реакцією на російську агресію.

Час військового поневолення виявився для них моментом художнього просвітлення. Після 24 лютого 2022 року творці, що діють в різних ЗМІ, зіткнулися з необхідністю увічнити трагічних подій. Витвори мистецтва, що представлені на виставці, зображуватимуть звірство російського окупанта і намагатимуться достукатися до совісті громадськості усього світу.

Це буде наймасштабніша виставка сучасного українського мистецтва, що відображає реакцію митців на війну та варварський напад Росії – до неї увійдуть понад двісті робіт тридцяти двох художників та художниць.

 

Куратори

Вікторія Бурлака, Беата Лупінська-Ритель, Марцель Скєрський 

 

Художниці та художники

Пьотр Армяновський та Михайло Жаржайло, Андрій Бойко, Юрій Больса, Роман Бордун, Тарас Бичко, Ігор Чекачков, Богдана Давидюк, Ольга Дрозд, Etchingroom1 (Анна Ходкова, Христина Ярош), Олексій Фурман, Данило Галкін, Павло Іткін, Дмитро Лв, Андрій Єрмоленко, Ніколай Карабінович, Kinder Album, Вальдемар Клюзко, Дарія Кольцова, Марія Куликовська, Данило Мовчан, Станіслав Остроус, Даша Подольцева, Андрій Рачинський та Данило Ревковський, Марго Рєзнік, Олексій Сай, Юрій Сівірін, Михайло Скоп, Олег Тістол, Юлія Захарова

 

🇬🇧 “Ukraine. Under a Different Sky”

 

Ukraine has been fighting Russian attackers for the past ten months. At the exhibition entitled Ukraine. Under a Different Sky, we present works by Ukrainian artists created in response to Russian aggression.

The current war turned out to be a moment of artistic liberation – ever since 24 February 2022, artists using different media are facing the necessity to give a testimony of the tragic events. Works presented at the exhibition document the brutality of Russian invaders and appeal to global conscience.

This is the largest exhibition of contemporary Ukrainian art responding to the war caused by Russia’s vicious attack a – it features more than two hundred artworks by thirty-two artists.

 

 

 

Curators

Victoria Burlaka, Beata Łupińska-Rytel, Marcel Skierski 

 

Artists

Piotr Armianovski & Mykhailo Zharzhailo, Andriy Bojko, Yuriy Bolsa, Roman Bordun, Taras Bychko, Igor Chekachkov, Bogdana Davydiuk, Olga Drozd, Etchingroom1 (Anna Khodkova, Kristina Yarosh), Oleksiy Furman, Daniil Galkin, Pavlo Itkin, Dmytro Iv, Andriy Yermolenko, Nikolay Karabinovych, Kinder Album, Waldemart Klyuzko, Daria Koltsova, Maria Kulikovska, Danylo Movchan, Stanislav Ostrous, Dasha Podolstseva, Andriy Rachinskiy & Daniil Revkovskiy, Margo Reznik, Oleksiy Sai, Yuriy Sivirin, Mykhailo Skop, Oleg Tistol, Julia Zakharova


Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski
Jazdów 2, 00–467 Warszawa
Otwarcie wystawy: 04/11/2022 (piątek) o 19:00. Wystawa tego dnia czynna do 22:00 → wstęp wolny
Wystawę można oglądać do 12/03/2023.
Godziny otwarcia:
wtorek—niedziela
11:00—19:00
czwartek
11:00—20:00
 W czwartki wstęp wolny
Уяздовський замок
Центр сучасного мистецтва
Jazdów 2, 00–467 Варшава, Польща
Відкриття виставки: 04/11/2022 (П'ятниця) 19:00. В цей день виставка відкрита до 22:00.

безкоштовний вхід

Виставку можна відвідати до 12/03/2023 року.

Години роботи:

вівторок-неділя

11:00—19:00

четвер

11:00—20:00

Безкоштовний вхід щочетверга

Ujazdowski Castle
Centre for Contemporary Art
Jazdów 2, 00–467 Warsaw, Poland
Opening of the exhibition: 04/11/2022 (Friday) at 19:00. The exhibition on that day is open until 22:00 → admission free

The exhibition can be viewed until 03/12/2023.

Opening hours:

Tuesday — Sunday

11:00-19:00

Thursday

11:00-20:00

Free admission on Thursdays