COLLAGE series "kromskoy " • 2016-2019

Мануальний колаж з автентичних репродукцій 1962 року фонду Національного музею «Київська картинна галерея».

Поєднання робіт класиків створює інший погляд, образи, а народження в такий спосіб нових форм ідентифікує нестабільність сьогодення.


2016 

 

🇺🇦 Київ, Україна

Галерея "АртПричал", групова виставка "Ідентичність".

🇬🇧 Kyiv, Ukraine

Gallery "ArtPrychal", group exhibition "Identity".


2018 

 

🇺🇦 Київ, Україна

Галерея "Я ГАЛЕРЕЯ", групова виставка "Діти доктора Франкенштейна".

🇬🇧 Kyiv, Ukraine

 

Gallery "YA GALLERY", group exhibition "Children of Dr. Frankenstein".


2018

 

🇺🇦 Київ, Україна

Галерея інституту проблем сучасного мистецтва. Виставка "Воронка часу" в рамках Kyiv Art Week. 

Куратори: Вікторія Бурлака, Андрій Сидоренко, Влад Тузов.

🇬🇧 Kyiv, Ukraine

Exhibition "Time funnel" in the Kyiv Art Week at the gallery of the Institute of Contemporary Art.

 

Curators: Victoria Burlak, Andrey Sidorenko, Vlad Tuzov.


2019 

 

🇺🇦 Київська область, с. Велика Олександрівка, Україна

Арт-центр компанії "Agro Region"

Тихий аукціон в рамках #LFM19 - найбільшої аграрної бізнес-конференції країни.  

Куратор Вікторія Бурлака.

🇬🇧 Kyiv region, village Velyka Olexandrivka, Ukraine.

Art Center of "Agro Region".

The silent auction held at # LFM19 - the country's largest agricultural business conference.

Curated by Victoria Burlaka.