COLLAGE series "kromskoy "• 2016-2019

Мануальний колаж з аутентичных репродукцій 1962 року фонду Київського державного музею російського мистецтва.

Поєднання робіт класиків створює інший погляд, не відмовляючись від надбання предків.

Народжуються нові форми, що ідентифікують нестабільність сьогодення.


2016 

Київ, Україна

Галерея "АртПричал", групова виставка "Ідентичність"

2016 

Kyiv, Ukraine

Gallery "ArtPrychal", group exhibition "Identity"


2018 

Киев, Україна

Галерея "Я ГАЛЕРЕЯ", групова виставка "Діти доктора Франкенштейна"

2018

Kyiv, Ukraine

Gallery "YA GALLERY", group exhibition "Children of Dr. Frankenstein"


2018

Киев, Україна

Галерея інституту проблем сучасного мистецтва. Виставка "Воронка часу" в рамках Kyiv Art Week. 

Куратори: Вікторія Бурлака, Андрій Сидоренко, Влад Тузов.

2018

Kyiv, Ukraine

Exhibition "Time funnel" in the Kyiv Art Week.

at the gallery of the Institute of Contemporary Art.

Curators: Victoria Burlak, Andrey Sidorenko, Vlad Tuzov.


2019 

Київська область, с. Велика Олександрівка, Україна

Арт-центр компанії "Agro Region"

Тихий аукціон в рамках #LFM19 - найбільшої аграрної бізнес-конференції країни.  

Куратор Вікторія Бурлака.

2019 

Kyiv region, village Velyka Olexandrivka, Ukraine.

Art Center of "Agro Region".

The silent auction held at # LFM19 - the country's largest agricultural business conference.

Curated by Victoria Burlaka.


Photos of the exposition "For one another" project.


Read More

THE PROJECT “DIARY” / Action! Forum


Read More

Opening day • Ethno Museum Klenik.


Read More

"For one another" project at the Ethno Museum Klenik.


Read More

Patrio


Read More