COLLAGE series "kromskoy " • 2016-2019

Мануальний колаж з автентичних репродукцій 1962 року фонду Національного музею «Київська картинна галерея».

Поєднання робіт класиків створює інший погляд, образи, а народження в такий спосіб нових форм ідентифікує нестабільність сьогодення.


2016 

 

🇺🇦 Київ, Україна

Галерея "АртПричал", групова виставка "Ідентичність".

🇬🇧 Kyiv, Ukraine

Gallery "ArtPrychal", group exhibition "Identity".


2018 

 

🇺🇦 Київ, Україна

Галерея "Я ГАЛЕРЕЯ", групова виставка "Діти доктора Франкенштейна".

🇬🇧 Kyiv, Ukraine

 

Gallery "YA GALLERY", group exhibition "Children of Dr. Frankenstein".


2018

 

🇺🇦 Київ, Україна

Галерея інституту проблем сучасного мистецтва. Виставка "Воронка часу" в рамках Kyiv Art Week. 

Куратори: Вікторія Бурлака, Андрій Сидоренко, Влад Тузов.

🇬🇧 Kyiv, Ukraine

Exhibition "Time funnel" in the Kyiv Art Week at the gallery of the Institute of Contemporary Art.

 

Curators: Victoria Burlak, Andrey Sidorenko, Vlad Tuzov.


2019 

 

🇺🇦 Київська область, с. Велика Олександрівка, Україна

Арт-центр компанії "Agro Region"

Тихий аукціон в рамках #LFM19 - найбільшої аграрної бізнес-конференції країни.  

Куратор Вікторія Бурлака.

🇬🇧 Kyiv region, village Velyka Olexandrivka, Ukraine.

Art Center of "Agro Region".

The silent auction held at # LFM19 - the country's largest agricultural business conference.

Curated by Victoria Burlaka.

 


"Object for reflection"


Read More

“Ukraine. Under a Different Sky”


Ukraina. Pod innym niebem, Olga Drozd, Ольга Дрозд
Read More

Art Exhibition Opening Pictures "Flash. Ukrainian photography today"


Read More

Photo exhibition "Flash. Ukrainian photography today"


Read More

„Sztuka jako dar”/„Мистецтво як дар”


Read More