THE SERIES

"Thank you for one more day" 2022

These photos were taken in the most turbulent times in the first months of the war in Kyiv (the russo-Ukrainian war)

They record the passage of time and the change of attributes on the windowsill of my kitchen. 

From March 10 to May 6, I have been preparing dinners at home and delivering them to the elderly people of my district, until the city hall provided them. In the beginning of March, it was difficult to find vegetables on the left bank of Kyiv. The bulbs in the first photo were already sprouted, so I gave them the opportunity to grow further. One of the bulbs eventually grew and produced seeds. 

For me, it is a symbol of my own unbrokenness and a symbol of hope and life.

🇺🇦 Серія фотографій "Дякую за ще один день".

 

Ці фотографії зроблені в самі буремні часи Києва в перші місяці війни.Вони фіксують плинність часу та, зміну атрибутів на підвіконні моєї кухні. 

Від 10 березня до 6 травня, в цей час я готувала вдома обіди та відносила літнім людям свого району, допоки їх стала забезпечувати мерія. На початку березня було складно з овочами на лівому березі Києва, ті цибулини, що на першому фото - були вже пророщеними, тому я дала їм можливість рости далі.

 

Одна з цибулин з часом виросла і дала зернята. 

Для мене це такий символ власної незламності та символ надії та життя.

🇵🇱 Seria zdjęć „Dziękuję za kolejny dzień”.

 

Wiele zdjęć zrobiono w czasie bardzo burzliwych godzin w Kijowie w pierwszych miesiącach wojny.

One mi przypominają płynność czasu na parapecie mojej kuchni.  Od 10 marca do 6 maja, o tej samej godzinie gotowałam w domu obiady, dla starszych mieszkańców mojej dzielnicy, aż rada miejska zaczęła się nimi zajmować.

Na początku marca było bardzo trudno z warzywami na lewym wybrzeżu Kijowa, ta cebula, która jest na pierwszym zdjęciu już puściła swoje korzenia dlatego dałam jej możliwość rosnąć dalej.

 

Jedna z cebuli z czasem dała ziarenka.

Dla mnie to jest symbolem własnej niezłomności oraz symbolem nadzieji i życia.

the visualization in the exhibition space
the visualization in the exhibition space

Photo exhibition "Flash. Ukrainian photography today"


Read More

„Sztuka jako dar”/„Мистецтво як дар”


Read More

The photo series "THANK YOU FOR ONE MORE DAY"


Read More

Photos of the exposition "For one another" project.


Read More

THE PROJECT “DIARY” / Action! Forum


Read More