the Project "La nostra sorella Maria", 2018


Фотопроект "La nostra sorella Maria»

2018год

 

Фотографии коллекции Торянской Марии, среди этих украшений есть и моё. Но, невозможно выяснить какое.

Эти броши, как метафора того, что мы не можем распознать настоящие эмоции людей, особенно, когда это чья-то душевная боль.

Так устроено наше общество: мы дистанцируемся от чужих трагедий, потому что не готовы встретиться с ними, или просто не обучены истинному состраданию.

 

Человеку приходится отворачиваться от настоящего себя, и, чтобы оставаться принятым обществом, одевать маску благополучия.

"Счастье у всех одинаковое, каждый человек несчастен по-своему" - прав был Л.Толстой.

Поэтому, счастье - это причина, а несчастье - история. 

Распознай эту историю в тех, кого встречаешь на своём пути, или хотя бы будь готов её выслушать.

 

Посвящается моей Маме, Торянской Марие 1956-2017р.р.


EN

Pictures from the collection of Torianska Mariia. One of these jewels is mine. But it is impossible to figure out which one.

These brooches are a kind of a metaphor for the fact that we cannot recognize the true emotions of other people, especially when it is somebody's pain. This is due to the way how our society is arranged - we distance ourselves from the tragedies of others, because we are not ready to face them, or because we are simply not trained of sincere compassion.

 

Therefore, a person has to turn away from the true self and to wear a mask of well-being to remain accepted by the society.

"All happiness is alike, each unhappy person is unhappy in his own way" – the truthful words by Lev Tolstoy. Happiness is a cause, and misfortune is history. And "heroism of vision" is precisely in the ability to recognize such story, or, at least, be prepared to listen to it.

 

Dedicated to my mother, Torianska Mariia, 1956-2017.


PL

Fotografie kolekcji biżuterii Marii Torianskiej, pośród tych ozdób jest i moja. Lecz nie da się wyjasnić która.

Te brosze to jak metafora tego, że nie jesteśmy w stanie rozpoznać prawdziwych emocji ludzi, zwłaszcza związanych z bólem duchowym.

Tak to juz jest między ludźmi, dystansujemy się od cudzych tragedii, bo nie jestesmy gotowi stanąc z nimi twarzą w twarz, czy też nie umiemy radzic sobie z cierpieniem. Zmusza nas to do życia w niezgodzie z samym sobą, do nakładania maski człowieka sukcesu, u którego zawsze wszystko w porządku.

"Szczęście u każdego jednakowe, a każdy człowiek nieszczęsliwy na swój własny sposób" - miał rację Lew Tołstoj.

Dlatego szczęście to powód wszystkiego, a nieszczęście to opowieść.

Rozpoznaj tę historię u tych, których spotykasz na swojej drodze albo choć zechciej jej wysłuchać.

Poświęcam mojej mamie, Marii Torianskiej (1956-2017)

 2018

"Inside / outside" 

Exhibition at the gallery of the Institute of Contemporary Art

Kyiv, Ukraine

 

2018 Виставка в галереї Інституту проблем сучасного мистецтва "Inside / outside" Київ, Україна


"Alternative space 1"


interior painting, artist Olga Drozd, abstraction, modern artist, space, contemporaryart, contemporary art, artist Olga Drozd, art curator, art gallery, Ukrainian artist, картина для интерьера, художник Ольга Дрозд, космос, современный художник,
Read More

PROJECT "WE ARE STILL HERE"


contemporary art, modern Art, artist Olga Drozd, Olga Drozd, art exhibition, textile art, new media, new generation, installation, art installation, new artists

Multimedia installation project "We are still here!" Artist Olga Drozd

Read More

THE PROJECT “DIARY”, 2019


Read More

New work from the series of collages "KROMSKOY"


Read More

Studio portrait without makeup


Read More

"Alternative space 1"


interior painting, artist Olga Drozd, abstraction, modern artist, space, contemporaryart, contemporary art, artist Olga Drozd, art curator, art gallery, Ukrainian artist, картина для интерьера, художник Ольга Дрозд, космос, современный художник,
Read More

PROJECT "WE ARE STILL HERE"


contemporary art, modern Art, artist Olga Drozd, Olga Drozd, art exhibition, textile art, new media, new generation, installation, art installation, new artists

Multimedia installation project "We are still here!" Artist Olga Drozd

Read More

THE PROJECT “DIARY”, 2019


Read More

New work from the series of collages "KROMSKOY"


Read More

Studio portrait without makeup


Read More