CV

Solo show 

 

2021

• Ethno Museum Klenik, Centre for Contemporary Art Pivka. Series of watercolor works «For one another», Klenik (Pivka), Slovenia. 

 

2020

• Art performance «Forgive me. Thank you. I love you» on the central square of Slavutych, Ukraine.

• Local History Museum of Slavutych and the Chornobyl NPP, photo project "LA NOSTRA SORELLA MARIA».

Персональні виставки

 

2021

• Етно музей «Кленік», акварельна серія ««For one another», Кленік (Півка), Словенія.

 

2020

• Арт перфоманс «Пробач мене. Дякую тобі. Люблю тебе», Славутич, Україна.   

• Краєзнавчий музей міста Славутич та Чорнобильської АЕС фотопроєкт «LA NOSTRA SORELLA MARIA», Славутич, Україна.


Curatorial projects

 

2022 Exhibition of Ukrainian illustrators "Life defeats death. Ukraine now", Reus, Catalonia/Spain.

2021 «Modi Art & Wine Gallery», exhibition «Transformation», Kyiv, Ukraine.

Кураторські проєкти

2022 Виставка українських ілюстраторів "Життя перемагає смерть. Україна зараз», Реус, Каталонія/Іспанія. 

2021 «Modi Art&Wine Gallery», колективна виставка «Трансформація», Київ, Україна.


Group exhibitions

 

2022

• Center of Contemporary Art "Uyazdovsky Castle", exhibition "Ukraine. Under another sky", Warsaw, Poland. 

• National Center «Ukrainian House», photo exhibition «FLASHES», Kyiv, Ukraine.

• Konopatsky Palace, «Art as a Gift» exhibition, Warsaw, Poland.

• Gallery «Beyond Limits», exhibition «GENESIS OF BEING», Berlin, Germany.

• Collage art festival «KAOS Festival», Kranj, Slovenia.

• Cultural Center of Ukraine in France, exhibition of Ukrainian photographs «Unbreakable», Paris, France.

• «Mytets» Gallery, exhibition «Slices of Life», Kyiv, Ukraine.

Групові виставки

 

2022

• Центр сучасного мистецтва «Замок Уяздовський», виставка «Україна. Під іншим небом». Варшава, Польща. 

• Національний центр «Української Дім», фото виставка «СПАЛАХ», Київ, Україна. 

• Палацик Конопацького, виставка «Мистецтво як дар», Варшава, Польща. 

• Галерея «Beyond Limits», виставка «GENESIS OF BEING», Берлін, Німеччина. 

• Фестиваль колажного мистецтва «КAOS Festival», Крань, Словенія.

• Культурний центр України у Франції, виставка фотографій «Незламні», Париж, Франція. 

• Галерея «Митець», виставка «Відрізки життя», Київ, Україна. 


2021

• National Center «Ukrainian House», art exhibition as part of «Action! Forum», Kyiv, Ukraine.

• «Proxet Art Gallery», art exhibition «Culture Code», Kyiv, Ukraine.

• 10th International Festival of Fine Arts «Kranj», Kranj Slovenia.

• «Modi Art & Wine Gallery», exhibition «Transformation»,

Kyiv, Ukraine.

• International art exhibition «NordArt», «A4 ballpoint project», Dusseldorf, Germany.

• Mystetskyi Arsenal, exhibition «SENSITIVITY. MODERN UKRAINIAN PHOTOGRAPHY», Kyiv, Ukraine.

• Gallery of the Institute of Contemporary Art, exhibition «Life as art. Art as life», Kyiv, Ukraine.

2021

• Національний центр «Український дім», художня виставка в рамках «Action! Forum», Київ, Україна. 

• «Proxet Art Gallery», виставка "Culture Code», Київ, Україна. 

• 10й Міжнародний фестиваль образотворчих мистецтв «Kranj», Крань Словенія.

• «Modi Art&Wine Gallery», виставка колажу «Трансформація»,

Київ, Україна. 

• Міжнародна арт виставка «NordArt», проєкт «А4 - кулькова ручка», Дюссельдорф, Німеччина.

• Мистецький Арсенал, виставка «ЧУТЛИВІСТЬ. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ФОТОГРАФІЯ», Київ, Україна.

• Галерея інституту проблем сучасного мистецтва, виставка «Життя, як мистецтво. Мистецтво, як житя», Київ, Україна.


2020

• Gallery of the Institute of Contemporary Art, exhibition «Time Zero», Kyiv, Ukraine.

• Gallery of the Institute of Contemporary Art, Exhibition «Wonderland», Kyiv, Ukraine.

2020

• Галерея інституту проблем сучасного мистецтва,

виставка «Час нуль», Київ, Україна.

• Галерея інституту проблем сучасного мистецтва, виставка «Країна чудес», Київ, Україна.


2019

• Karas Gallery, «A4 Exhibition», Kyiv, Ukraine.

• National Center «Ukrainian House», exhibition «Media Dependence», Kyiv, Ukraine.

• Museum of the History of Kyiv, exhibition «Made in Chernobyl»,

Kyiv, Ukraine.

• Art Center of Agro Region Company, Kyiv Region, Ukraine.

• Exhibition in the film and concert complex of Slavutych,

«Surrealism in the space of postmodernism Slavutych».

• Gallery of the Institute of Contemporary Art, Exhibition «Generation», Kyiv, Ukraine.

2019

• Галерея «Карась», виставка «А4», Київ, Україна.

• Національний центр «Української Дім»,

виставка «Медіазалежність», Київ, Україна.

• Музей історії Києва, виставка «Made in Chernobyl», Київ, Україна.

• Артцентр компанії «Agro Region», Київська обл., Україна.

• Виставка у кіноконцертному комплексі міста Славутич, «Сюрреалізм у просторі постмодернізму Славутича».

• Галерея інституту проблем сучасного мистецтва, виставка «Покоління», Київ, Україна.


2018

• Gallery «Я Gallery», exhibition «Children of Frankenstein»,

Kyiv, Ukraine.

• Gallery of the Institute of Contemporary Art, exhibition «Inside / Outside» Kyiv, Ukraine.

• Exhibition within the framework of the art art fair Kyiv Art Week «Funnel of Time», Kyiv, Ukraine.

• Gallery of the Institute of Contemporary Art, exhibition «Era of Change», Kyiv, Ukraine.

2018

• Галерея «Я Галерея», виставка «Діти Франкенштейна»,

Київ, Україна.

• Галерея інституту проблем сучасного мистецтва, виставка «Inside/Оutside" Київ, Україна.

• Виставка в рамках артярмароку Kyiv Art Week  «Воронка часу», Київ, Україна.

• Галерея інституту проблем сучасного мистецтва, виставка

«Епоха змін», Київ, Україна.


2017

• «SpivakovskayaArtEgo Gallery», Kyiv, Ukraine.

2017

• Галерея «СпіваковськаАртЕго», Київ, Україна.


2016 

• «ArtPrichal Gallery», art exhibition «Identity», Kyiv, Ukraine.

•«ComfiArtPrice», Kyiv, Ukraine.

2016

• Галерея «АртПричал», виставка «Ідентичність», Київ, Україна.

• «КомфіАртПрайс», Київ, Україна.


Residences

 

2020

• «Surrealism in the space of postmodernism Slavutych», Slavutych, Ukraine.

2019

• «Made in Chernobyl», Chernobyl, Pripyat, Ukraine.

• «Surrealism in the space of Slavutych's postmodernism», Slavutych, Ukraine.

Резиденції

 

2020

• «Сюрреалізм у просторі постмодернізму Славутича»,

Славутич, Україна.

2019

• «Made in Chernobyl», Чорнобиль, Прип'ять, Україна.

• «Сюрреалізм у просторі постмодернізму Славутича»,

Славутич, Україна.